Ett anrikt kulturhus i Skokloster

Stenhuset vid Skoklosters slott vilar med sina anor på en grund från 1200-talet och var under en tid Herman Wrangels slott. Idag är byggnaden till största del moderniserad med värme, kök och toaletter vilket möjliggör aktiviteter året runt. Med sitt centrala läge i en fantastisk slottsmiljö fungerar huset idag som kulturcenter med många aktiviteter för både boende och besökare.

Evenemang i Stenhuset och Skokloster
Klicka: visitskokloster.se

Öppettider Café, galleri, butik och bibbla

Under juni, juli och augusti: 
varje dag mellan kl. 11-16

Under maj och september:
lördag och söndag mellan kl. 11-16


KURSER

Vi utvecklar löpande kursverksamhet inom många olika områden.
Du är välkommen att höra av dig om du vill starta en egen kurs.

Mobirise

Lär dig spela ett instrument

Vi kommer under våren att bjuda in till prova på kvällar med lite olika musikinstrument

Mobirise

Yoga

Yoga i Stenhuset under våren 2019.
Kontakta Roland på 073 - 80 78 317

BIDRA DU MED!

Du är välkommen att komma med synpunkter om vad du kan bidra med för att göra Stenhuset ännu mer innehållsrikt och spännande.

KALENDER

Detta händer i Skokloster 2019 (löpande uppdateringar).

FRÅGOR OCH SVAR

DE VANLIGASTE FRÅGORNA OCH SVAREN

Ta kontakt med Jörgen Allstedt på telefon: 0708-122980 eller maila jorgen.allstedt@habo.se

Du kan boka ett eller flera rum för aktiviteter, dagskonferenser, föreläsningar, vinprovning, middagar eller egna kurser. För mera information och priser kontakta Jörgen Allstedt på tel 0708122980 eller mail jorgen.allstedt@habo.se

På siten visitskokloster.se kan du alltid hålla dig uppdaterad på vad som händer i Skokloster. Skoklosterhalvön erbjuder en mängd upplevelser inom många olika tidsepoker. Kontakta turistbyrån i Stenhuset för mera information och material. 

Vår FB sida är mest uppdaterad med närstående händelser, bilder och information. Du når den antingen genom att klicka på FB symbolen längst upp till vänster på denna sida eller genom att skriva Stenhuset Skokloster i FB. på Instagram lägger vi upp vardagsbilder och löpande händelser i Stenhuset. Du når den genom att fälja Stenhusetskokloster.

Ring Annica Ekstedt på 072-5111583

Ring Sonia Thunman Larsson på 072-7115055

SAMARBETSPARTNERS

Under två år driver Håbo Marknads AB ett projekt för att utveckla besöksnäringen och lokalsamhället på Skohalvön i Stenhuset, den äldre byggnad som ligger framför Skokloster Slott.

I april 2018 godkändes Håbo Marknads ABs ansökan om medel för ett Leaderprojekt i Stenhuset i Skokloster. Tillsammans med Håbo kommun Kultur och Livsmiljö, Skokloster Slott och Coompanion vill man skapa en ny mötesplats för Skohalvön och samtidigt skapa en organisation kring besöksmålet Skokloster.

Projektet "Stenhuset – Skohalvöns mötesplats för föreningsliv, kultur och turism" kommer att pågå under två år och det praktiska arbetet leds av Jörgen Allstedt som bott på halvön i nära trettio år.

Stenhuset kommer fyllas med kultur, hantverk, aktiviteter och sevärdheter för besökare. Målet är att huset ska användas av lokalbefolkningen samt locka långväga resenärer och samtidigt bidra till besöksmålets utveckling. 

Leader är en form av samverkan med lokal förankring som används för att stimulera utveckling i landsbygder i hela EU. Stenhusprojektet samlar både lokalbefolkning, föreningar, lokala företag och de offentliga aktörer som finns på platsen. Både staten, kyrkan och kommunen finns i projektets styrgrupp.

Projektets syfte:
1. Skapa en organisation för aktörer i och runt besöksmålet Skokloster
2. Skapa en mötesplats för boende på halvön och lokala föreningar
3. Skapa ytterligare aktiviteter inom besöksmålet/upplevelseområdet Skokloster.

Projektets mål:
Övergripande mål är att skapa en livskraftig organisation för aktörerna på besöksmålet Skokloster och öppna upp Stenhuset för boende och besökare i Skokloster med ett besöksnäringsinriktat program som arbetas fram i samverkan mellan offentliga aktörer, privata aktörer och civilsamhällesaktörer. Genom denna
gemensamma insats kan vi hitta grunderna för en livskraftig samverkansorganisation för Skohalvöns utveckling och attraktionskraft.

Vill du veta mer eller själv delta med i arbetet kring Stenhuset, kontakta projektledare Jörgen Allstedt på 070-812 29 80 eller jorgen.allstedt@habo.se.

INSTAGRAM

HITTA TILL STENHUSET